SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Unija diskografa Srbije-UDS, kao strukovno muzičko udruženje diskografa-proizvođača fonograma, ovim putem pozdravlja donošenje novog Zakona o elektronskim medijima od strane Narodne skupštine Republike Srbije, kojim je, pored ostalog, u članu 78. predviđeno da će ubuduće svi tv i radio emiteri, pružaoci medijskih usluga biti u obavezi da obezbede da srpska muzička dela učestvuju sa najmanje 25% u njihovom dnevnom objavlјenom muzičkom programu, što se po prvi put uvodi kao praksa u domaće zakonodavstvo, po primerima mnogih država u Evropi, i što će samim time doprineti zaštiti i očuvanju domaćeg muzičkog stvaralaštva i kulturne baštine.

Unija diskografa Srbije-UDS

www.uds.rs

Usvojen novi Zakon o elektronskim medijima i Zakon o javnom informisanju i medijima

Narodna skupština Republike Srbije je dana 26.10.2023. godine usvojila novi Zakon o elektronskim medijima i Zakon o javnom informisanju i medijima, koji su potom objavljeni u Službenom glasniku Republike Srbije broj 92/2023 dana 27.10.2023. godine i koji stupaju na snagu osmog dana od dana objavljivanja u Službenom glasniku.

Članom 78. Zakona o elektronskim medijima propisano je da su pružaoci medijskih usluga dužni da obezbede da srpska muzička dela učestvuju sa najmanje 25% u njihovom dnevnom objavlјenom muzičkom programu, što će doprineti zaštiti i očuvanju domaćeg muzičkog stvaralaštva i kulturne baštine.

https://www.telegraf.rs/pop-i-kultura/muzika/3772382-prelepa-vest-za-nasu-muzicku-industriju-tv-i-radio-stanice-morace-da-emituju-minimum-25-domace-muzike

https://www.republika.rs/zabava/kultura/480522/unija-diskografa-srbije-saopstenje

https://24sedam.rs/drustvo/vesti/254942/narodna-skupstina-donela-nov-zakon-o-elektronskim-medijima/vest

https://pink.rs/drustvo/544587/unija-diskografa-srbije-pozdravila-donosenje-novog-zakona-o-elektronskim-medijima

https://informer.rs/vesti/drustvo/842166/unija-diskografa-srbije-pozdravila-donosenje-novog-zakona-o-elektronskim-medijima

https://novimagazin.rs/kultura/307205-zakon-o-elektronskim-medijima-obavezuje-emitere-da-pustaju-najmanje-25-odsto-domace-muzike

https://www.vesti.rs/Feljton/Zakon-o-elektronskim-medijima-obavezuje-emitere-da-pustaju-najmanje-25-odsto-domace-muzike.html

https://mondo.ba/Info/Region/a1255612/Novi-zakon-o-medijim-Srbija.html

Odluka Upravnog odbora organizacije SOKOJ i obaveštenje članovima SOKOJ-a

Nakon sastanka predstavnika diskografa i pravnih savetnika Unije diskografa Srbije – UDS, održanog u organizaciji SOKOJ, a vezano za regulisanje autorskih prava na digitalnim internet platformama, Upravni odbor organizacije SOKOJ doneo je odluku da, povodom specifične situacije koja se tiče izdavanja dozvola za snimanje i korišćenje muzičkih autorskih dela, svojim članovima (autorima i pablišerima) uputi obaveštenje koje se nalazi ovde: