Formirana Radna grupa za izradu Nacrta novog zakona o autorskom i srodnim pravima

Ministarstvo privrede Republike Srbije, kao resorno za oblast intelektualne svojine, donelo je dana 07.10.2021. godine odluku o formiranju Posebne radne grupe za izradu Nacrta novog zakona o autorskom i srodnim pravima. Predsednik radne grupe biće direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić, a grupu će sačinjavati predstavnici Zavoda, Ministarstva privrede i Ministarstva pravde, zatim predstavnici Privredne komore Srbije, Inicijative „Digitalna Srbija“, Narodne biblioteke Srbije, advokati kao pravni savetnici, kao i direktori kolektivnih organizacija za ostvarivanje autorskog i  srodnih prava, ispred organizacije OFPS Nikola Vilotić, ispred organizacije SOKOJ Dejan Manojlović i ispred organizacije PI Aleksandar Cvetković. Po izradi nacrta novog Zakona o autorskom i srodnim pravima isti će biti upućen na javnu raspravu gde će sve zainteresovane strane moći da daju svoja mišljenja.

Top lista najslušanijih pesama za prethodni mesec

Prikazujemo najslušanije numere na www.youtube.com na osnovu broja pregleda u Srbiji za mesec septembar 2021.

[