Najnovije vesti

Podneta Inicijativa UDS-a za izmenu Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnim medijskim servisima

Unija diskografa Srbije-UDS je 28.11.2022. godine predsednici Vlade Republike Srbije i Ministarstvu informisanja i telekomunikacija podnela Inicijativu za izmenu Zakona o elektronskim medijima i Zakona o javnim medijskim servisima u delu koji se odnosi na zastupljenost srpske muzike u programima pružalaca medijskih usluga (komercijalnih emitera) i javnih medijskih ustanova (javnih servisa).

IFPI Global Music Report: Globalni prihodi od snimljene muzike porasli su 10,2% u 2023. godini

IFPI Global Music Report: Globalni prihodi od snimljene muzike porasli su 10,2% u 2023. ~ Rad i ulaganja diskografskih kuća pokreću globalni rast u svim regionima ~ ~ Plaćene pretplate

Obaveštenje o održanoj konferenciji-IFPI MLC Balkans Regional Meeting Belgrade

Dana 20.03.2024. godine u hotelu Hyatt Regency u Beogradu, održana je regionalna IFPI konferencija, čiji domaćin je bila Organizacija proizvođača fonograma-OFPS. Konferenciji su prisustvovali predstavnici IFPI Charlie Cooksey i Jean-Elie

DIREKTIVA EVROPSKE UNIJE O VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI

Zajednička izjava evropskih stvaralaca i nosilaca prava Brisel, 01. 02. 2024. godine Predstavljamo široku koaliciju od više od 200 organizacija evropskog kreativnog i kulturnog sektora, okupljajući autore iz različitih sektora

Ministarstvo privrede Republike Srbije donelo je Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine kojim je, pored ostalih, Nikola Vilotić, direktor organizacije OFPS i generalni sekretar UDS, imenovan za člana Posebne radne grupe. Radna grupa počeće sa radom na Nacrtu zakona krajem januara 2024. godine.

Mitar Zorić – Makadamski građanin / CD, 2024
Love Hunters Everclassic
DIVLJE JAGODE – LIVE IN BEOGRAD