Unija diskografa Srbije

Dečanska 14, IV sprat,
poštanski fah 261

11000 Beograd Srbija

Radno vreme: 8-16h, ponedeljak-petak
e-mail: info@uds.rs

PIB: 107187406
Matični broj: 28056001
Tekući račun: Banca Intesa 160-358589-39

Nikola-Vilotic_500x500

Nikola Vilotić

Generalni sekretar UDS
Aleksandar-Radisavljevic_500x500

Aleksandar Radisavljević

Koordinator za međunarodnu saradnju
manager (1)

Aleksandar Jovanović

Portparol UDS