Formirana Radna grupa za izradu Nacrta novog zakona o autorskom i srodnim pravima

Ministarstvo privrede Republike Srbije, kao resorno za oblast intelektualne svojine, donelo je dana 07.10.2021. godine odluku o formiranju Posebne radne grupe za izradu Nacrta novog zakona o autorskom i srodnim pravima. Predsednik radne grupe biće direktor Zavoda za intelektualnu svojinu Vladimir Marić, a grupu će sačinjavati predstavnici Zavoda, Ministarstva privrede i Ministarstva pravde, zatim predstavnici Privredne komore Srbije, Inicijative „Digitalna Srbija“, Narodne biblioteke Srbije, advokati kao pravni savetnici, kao i direktori kolektivnih organizacija za ostvarivanje autorskog i  srodnih prava, ispred organizacije OFPS Nikola Vilotić, ispred organizacije SOKOJ Dejan Manojlović i ispred organizacije PI Aleksandar Cvetković. Po izradi nacrta novog Zakona o autorskom i srodnim pravima isti će biti upućen na javnu raspravu gde će sve zainteresovane strane moći da daju svoja mišljenja.

Preporučene Vesti