SAOPŠTENJE ZA JAVNOST

Unija diskografa Srbije-UDS, kao strukovno muzičko udruženje diskografa-proizvođača fonograma, ovim putem pozdravlja donošenje novog Zakona o elektronskim medijima od strane Narodne skupštine Republike Srbije, kojim je, pored ostalog, u članu 78. predviđeno da će ubuduće svi tv i radio emiteri, pružaoci medijskih usluga biti u obavezi da obezbede da srpska muzička dela učestvuju sa najmanje 25% u njihovom dnevnom objavlјenom muzičkom programu, što se po prvi put uvodi kao praksa u domaće zakonodavstvo, po primerima mnogih država u Evropi, i što će samim time doprineti zaštiti i očuvanju domaćeg muzičkog stvaralaštva i kulturne baštine.

Unija diskografa Srbije-UDS

www.uds.rs

Preporučene Vesti