Organizacija proizvođača fonograma Srbije-OFPS sklopila je sporazum sa španskom firmom BMAT o vršenju monitoringa programa pružalaca medijskih usluga. Monitoring programa preko aplikacije BMAT već je u toku.

Više informacija o radu BMAT-a možete pronaći na: https://www.bmat.com/

Preporučene Vesti