DIREKTIVA EVROPSKE UNIJE O VEŠTAČKOJ INTELIGENCIJI

Zajednička izjava evropskih stvaralaca i nosilaca prava

Brisel, 01. 02. 2024. godine

Predstavljamo široku koaliciju od više od 200 organizacija evropskog kreativnog i kulturnog sektora, okupljajući autore iz različitih sektora uključujući muzički, vizuelni, audiovizuelni i književni; izdavači knjiga i novina, časopisa i specijalizovanih publikacija, muzički, naučni i tehnički izdavači; proizvođači snimljenih muzičkih, filmskih i audiovizuelnih sadržaja; izdavači filmova i audiovizuelnih sadržaja na Internetu i van njega, distributeri i fotografske agencije.

Pozivamo države članice Evropske unije da pokažu svetsko liderstvo i odobre Direktivu o veštačkoj inteligenciji na sastanku Komiteta stalnih predstavnika vlada država članica Evropske unije (COREPER) 2. februara 2024. godine.

Direktiva o veštačkoj inteligenciji je ključni zakon koji će regulisati ulogu veštačke inteligencije u Evropi i pomoći u postavljanju globalnog standarda za način na koji očekujemo da sistemi veštačke inteligencije rade. Evropa ima jedinstvenu priliku da demonstrira globalno liderstvo u postavljanju AI okvira u korist građana EU, kreatora, nosilaca prava, industrije i šire ekonomije.

Nakon nedavne brze popularizacije generativnih AI alata, tekst dogovoren kao deo trijaloga predlaže obaveze „lakog dodira“ za „modele veštačke inteligencije opšte namene“.

Ove obaveze predstavljaju minimalnu osnovu za nadogradnju napora da se evropskim stvaraocima i nosiocima prava omogući da poštuju svoja prava i da zatraže ovlašćenje za korišćenje njihovog sadržaja.

Ovo bi podstaklo okruženje u kojem se poštuju prava i trgovinske slobode, uz podsticanje licenciranja kreativnog sadržaja AI modela – pokretanje partnerstava i mogućnosti za inovacije.

Uvođenje takvih obaveza u odnosu na generativnu veštačku inteligenciju nije samo ispravna stvar, već bi navela Evropsku uniju da pomogne u uspostavljanju globalnog standarda u regulisanju veštačke inteligencije. To bi takođe bio suštinski pokretač za stvaranje vrednosti u AI i platforma za budući razvoj i inovacije u EU.

Preporučene Vesti