U Madridu je 14. i 15. novembra održana IFPI konferencija organizacija za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma na kojoj su učestvovali i predstavnici Organizacije proizvođača fonograma Srbije-OFPS.

Prvog dana konferencije održane su radionice na teme „Licenciranje muzike“ i „Sistemi baza podataka“, dok je drugi dan bio posvećen pregledu konačnih finansijskih rezultata na muzičkom tržištu.

Što se tiče finansijskih rezultata muzičkog tržišta u 2022. godini, u protekloj godini od iskorišćavanja prava proizvođača fonograma prikupljeno je ukupno 2,366 miliona evra, što je rast od 9,4% u odnosu na prethodnu godinu. Najviše naknada naplaćeno je od prava na javno saopštavanje (752 miliona evra).

Ukupna raspodela posebne naknade nosiocima prava iznosila je 993 miliona evra, što je smanjenje od 1,3% u odnosu na prethodnu godinu, a najviše naknade isplaćeno je po osnovu prava na emitovanje (583,4 miliona evra). Radio je ostao ključni izvor prihoda za organizacije, uz napomenu da korisnici plaćaju male naknade u poređenju sa prihodima.

Prema projekcijama organizacija, podaci ukazuju na predviđeni rast naknada od prava na naknadu za javno saopštavanje u 2023. godini od 10,3%.

Održano je nekoliko prezentacija, među kojima izdvajamo tri na temu „Saradnja diskografa i izvođača u kolektivnom ostvarivanju prava“, „Kako i kada koristiti ACR za poboljšanje raspodele naknada od javnog saopštavanja“ i „AI i organizacije za kolektivno ostvarivanje prava“.

U okviru prezentacije „Saradnja diskografa i izvođača u kolektivnom ostvarivanju prava“, predstavnici organizacija AGEDI (organizacija za kolektivno ostvarivanje prava proizvođača fonograma) i AIE (organizacija za kolektivno ostvarivanje prava interpretatora) prezentovali su učesnicima razvoj saradnje diskografa i interpretatora u procesu naplate naknade, ističući sve pozitivne aspekte, izazove i rešenja koja su imali tokom svoje saradnje.

Tema prezentacije „Kako i kada koristiti ACR za poboljšanje raspodele naknada od javnog saopštavanja“ bila je razmena iskustava u vezi sa primenom ACR sistema u cilju poboljšanja relevantnih podataka za naplatu naknada po osnovu prava na naknadu za javno saopštavanje. Tokom prezentacije „AI i organizacije za kolektivno ostvarivanje prava“, IFPI je dao uputstva organizacijama kako da postupaju sa snimcima napravljenim uz pomoć veštačke inteligencije i kako da prilagode interne propise u procesu i da reaguju blagovremeno.

Preporučene Vesti