Ministarstvo privrede Republike Srbije donelo je Rešenje o obrazovanju Posebne radne grupe za pripremu teksta Nacrta zakona o posebnim ovlašćenjima radi efikasne zaštite prava intelektualne svojine kojim je, pored ostalih, Nikola Vilotić, direktor organizacije OFPS i generalni sekretar UDS, imenovan za člana Posebne radne grupe. Radna grupa počeće sa radom na Nacrtu zakona krajem januara 2024. godine.

Preporučene Vesti