Međunarodna konferencija u Sarajevu

U Sarajevu je 21.03.2023. godine održana Međunarodna konferencija pod nazivom “Praktična implementacija Zakona o autorskom i srodnim pravima i Zakona o kolektivnom ostvarivanju autorskog i srodnih prava u Bosni i Hercegovni ” kojoj su prisustvovale zainteresovane strane iz BiH, kao i predstavnici Zavoda za intelektualnu svojinu BiH,   predstavnik krovne organizacije proizvođača fonograma IFPI  i predstavnik  WICMI (World Innovation and Change Management Institute) iz Ženeve .

Na konferenciji su učestvovali predstavnici OFPS, direktor Nikola Vilotić i  Rodoljub Stojanović predstavik Multimedia Music i Ricom Publishing, kao učesnici panel diskusije. Konferenciji je prisustvovao i koordinator OFPS za međunarodnu saradnju Aleksandar Radisavljević. Takođe, pomenutom skupu su iz regiona prisustvovali i predstavnici hrvatske kolektivne organizacije ZAPRAF.

Predstavnici kolektivne organizacije Fonogram iz BiH su izneli svoja iskustva i sugestije u primeni navedenog Zakona.

Na panel diskusiji koja je usledila posle uvodnih izlaganja, direktor OFPS Nikola Vilotić je  izneo opšte podatke o uslovima primene Zakona o autorskom i srodnim pravima u Srbiji i poslovanju OFPS, kao i odnosu prema korisnicima predmeta zaštite.

Preporučene Vesti