Perfomance Rights-IFPI

Prihodi na ime prava izvođača činili su 8,6% globalnih prihoda od snimljene muzike u 2022. godini. Oblast prava izvođača ilustruje kako muzika igra vitalnu ulogu u pokretanju mnogo šireg spektra ekonomskih aktivnosti.

IFPI sarađuje sa organizacijama za kolektivno ostvarivanje prava širom sveta kako bi osigurao da oni koji proizvode i izvode muziku, koja se koristi za javno saopštavanje i emitovanje, budu pošteno nagrađeni za svoj rad.

U većini zemalja, od emitera se traži da plaćaju naknadu umetnicima, producentima i tekstopiscima koji su stvorili muziku koju oni koriste. U zemljama u kojima nisu dodeljena puna prava na naknadu za emitovanje i javno saopštavanje, kao što su SAD i Japan, IFPI i njegovi partneri nastavljaju kampanju.

Pored emitera, snimljenu muziku koristi i širok spektar korisnika — od barova do prodavaca, teretana do noćnih klubova — za privlačenje kupaca, povećanje potrošnje i motivisanje zaposlenih. Ova lica su takođe obavezna u većini zemalja da plate naknadu za muziku koju koriste.

Organizacije za kolektivno ostvarivanje prava, ovlašćene od izdavačkih kuća, prikupljaju prihod od ovih kompanija i distribuiraju ga relevantnim izvođačima i producentima.

Prihodi od korišćenja zvučnih snimaka putem emitovanja i javnog saopštavanja su porasli za 8,8% u 2022. godini, nadovezujući se na rast iz prethodne godine i prevazilazeći nivoe prihoda pre pandemije u ovoj oblasti.

Role of a Record Label-IFPI

U današnjem dinamičnom globalnom muzičkom sistemu, uloga izdavačke kuće kao vodećeg investitora u muziku i partnera sa umetnicima nikada nije bila važnija.

Današnja muzička scena je konkurentnija nego ikada ranije. Svakog dana, oko 120.000 novih numera se otprema na servise za striming. Toliko talentovanih umetnika širom sveta stvara odličnu muziku. Današnja tehnologija omogućava svima da se povežu sa obožavaocima širom sveta.

Kada se umetnici odluče za partnerstvo sa diskografskom kućom, oni imaju koristi od podrške agilnih, veoma odgovornih globalnih timova stručnjaka posvećenih da im pomognu da ostvare kreativni i komercijalni uspeh i izgrade svoje dugoročne karijere. Oni su pokretačka snaga koja pomaže umetnicima da ostvare svoju viziju, obezbeđujući široku mrežu podržavajućih, kreativnih profesionalaca koji vode računa i razvijaju umetnike, pomažući im da se probiju i povežu sa obožavaocima na najubedljivije načine i na svakom koraku njihovog muzičkog putovanja.

Diskografske kuće nastavljaju da igraju ključnu ulogu kao vodeći investitori u muziku, pružajući integralnu kreativnu i komercijalnu podršku umetnicima sa kojima su partneri.

Danas, novi modeli i načini puštanja muzike znače da umetnici imaju više fleksibilnosti i izbora u načinu na koji stvaraju i izdaju svoju muziku nego ikada ranije, sa sve većim brojem mogućnosti da rastu i diversifikuju svoje izvore prihoda.

Pored osnovnih aktivnosti snimljene muzike i sinhronizacije (oglašavanje i korišćenje u filmu/TV), izdavačke kuće danas nude umetnicima mogućnosti da prodube svoj odnos sa obožavaocima i prošire svoje prihode u svemu, od robe, društvenih medija, podkastinga i dugih formata.

Industry Data-IFPI

U 2022. godini prihodi od snimlјene muzike na globalnom nivou zabeležili su rast od 9,0%. Ovo je bila osma uzastopna godina globalnog rasta. Prihodi su porasli u svakom regionu.

Digitalni prihodi su stalno rasli tokom proteklih nekoliko godina, a striming je i dalјe bio dominantan format na globalnom nivou, čineći 67,0% globalnih prihoda od snimlјene muzike nakon povećanja od 11,5% u 2022. godini. Do kraja te godine bilo je 589 miliona pretplaćenih korisnika širom sveta.